Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe

 

MODUŁ KOMUNIKACYJNY

Wielokanałowa komunikacja z użytkownikiem na każdym etapie składania i realizacji zamówienia B2B. Zależnie od konfiguracji system może wysyłać email/sms w momencie złożenia zamówienia, przyjęcia płatności, utworzenia listu przewozowego, potwierdzenia doręczenia przesyłki.

pokaż więcej

Moduł ten służy również do obsługi akcji marketingowych – mailingowych, takich jak newsletter promocyjny. Wysyłka przygotowana jest na szablonach html zgodnych z koncepcją graficzną witryny. Może służyć do dystrybuowania zapowiedzi o nowych artykułach, wysyłki kuponów rabatowych itd.

Wysyłka tworzona jest na podstawie bazy zarejestrowanych użytkowników OMNIcommerce, oraz baz zewnętrznych, którymi system może być zasilony. System uwzględnia preferencje klienta w zakresie kontaktu i obsługę zgód, w tym zapisywanie się i rezygnację z otrzymywania powiadomień.

Zaletą modułu jest możliwość generowania graficznego newsletter’a bezpośrednio z poziomu OMNIcommerce, załączając informacje z bazy danych sklepu – takie jak zapowiedzi, nowości albo zniżkowe kody promocyjne. Linki osadzone w newsletterze prowadzą do artykułów w systemie OMNIcommerce.

MODUŁ MONITOROWANIA PŁATNOŚCI

Zintegrowany z rozrachunkami systemu ERP. Przesyła do wybranych kontrahentów (za pomocą email lub SMS) informacje o stanie należności / zobowiązań oraz:

 • przypomnienia przed terminem płatności - określone czasy, różne szablony / treści;
 • ponaglenia w przypadku braku wpłaty po terminie płatności – jw.;
 • podziękowanie za wpłatę.
pokaż więcej

Wysyłka oparta jest o szablony profilowane do kontrahenta oraz rodzaju zdarzenia. Wysyłki realizowane są automatycznie, a moduł prowadzi ich rejestr oraz przechowuje status dostarczenia.

MODUŁ OBSŁUGI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie programami lojalnościowymi zarówno w handlu internetowym jak i tradycyjnym. Moduł obsługuje artykuły oraz klientów.

Moduł nalicza punkty przyporządkowane do asortymentów (ilość) lub do zamówień (wartość). Klienci Internetowi identyfikowani są automatycznie.

pokaż więcej

System umożliwia bieżący podgląd liczby uzyskanych punktów – zarówno podczas zakupów w Internecie oraz wymianę zebranych punktów na nagrody. Nagrodami mogą być artykuły z poza oferty sklepu, wybrane produkty z katalogu lub rabat wartościowy odpowiadający liczbie punktów.

Moduł odpowiedzialny jest również za:

 • generowanie, przydział i obsługę kodów rabatowych, które wprowadzone podczas składania zamówienia powodują naliczenie rabatu;
 • prowadzenie rejestru kodów z historią ich wykorzystania.

MODUŁ DOSTAWY

OMNIcommerce monitoruje proces realizacji zamówienia B2B po zapisaniu go do systemu ERP. W momencie powstawania dokumentu wydania z magazynu, OMNIcommerce dzięki integracji z oprogramowaniem kurierskim:

pokaż więcej
 • dodaje kontrahenta z adresem wysyłki do systemu kurierskiego;
 • dodaje numer wygenerowanego listu przewozowego do zamówienia i może informować o nim klienta;
 • odczytuje informację o statusie doręczenia przesyłki i może o nim informować klienta;
 • odczytuje informację o pobraniach i składuje ją dla danego zamówienia.

Moduł obsługuje naliczanie ewentualnych opłat za opakowania. Moduł integrowany jest każdorazowo z wybranym systemem firmy kurierskiej. Zakres integracji uzależniony jest od możliwości systemu firmy kurierskiej.

MODUŁ OFERTA HANDLOWA

Rozbudowany moduł służący do tworzenia ofert handlowych przez przedstawicieli handlowych.

pokaż więcej

Moduł umożliwia:

 • wybór asortymentu, ilości, sposobu pakowania,
 • ustalenie ceny końcowej lub ceny jednostkowej (tryb sumowania),
 • wyceny usług dodatkowych realizowanych przez firmę,
 • ustalenie warunków dodatkowych (które definiuje administrator OMNIcommerce), np. płatność, transport, termin związania ofertą, uwagi,
 • utworzenie 1 oferty dla wielu kontrahentów,
 • powielanie istniejących ofert,
 • wersjonowanie ofert,
 • nadawanie ofertom statusów.

Moduł umożliwia wczytanie logo, danych adresowych i kontaktowych partnera handlowego. Oferta otrzymuje kolejny numer systemowy, zapisywana jest w bazie danych i eksportowana do pliku PDF oraz XLS.

Moduł zapewnia możliwość wysyłki oferty e-mailem:

 • jako załącznik XLS;
 • jako raport Crystal Reports PDF;
 • publikowania oferty w profilu klienta w OMNIcommerce;
 • informowania klientów o złożonych im ofertach, wyszukiwanie ofert oraz zamianę zaakceptowanej przez klienta oferty (w części lub całości).

MODUŁ RMA (AWIZACJI ZWROTÓW)

Moduł jest użyteczną funkcją dodatkową dla OMNIcommerce, umożliwiającą bezpośrednią komunikację pomiędzy Klientem a Administratorem Zwrotów poprzez dedykowany moduł w panelu klienta B2B.

pokaż więcej

Moduł RMA bazuje na zwrocie pozycji odniesionych do dokumentu WZ (również takich, które zostały wystawione przed wdrożeniem B2B), dzięki czemu Klient może wskazać, z którego dokumentu następuje zwrot towaru. Moduł może limitować okres wstecz do jakiego można zrealizować zwrot, np. 12 miesięcy. Dodatkowo moduł zwrotu może wymagać podania numeru seryjnego urządzenia, powodu zwrotu, określenia stanu zwracanego towaru (np. rozpakowany, nienaruszony itd.). Zwroty są akceptowane przez administratora zwrotów.

Funkcjonalności:

 • Możliwość zarejestrowania zwrotu produktu bezpośrednio z panelu klienta (brak konieczności ponownego logowania).
 • Możliwość przyznania uprawnień do zgłaszania zwrotów produktów wybranym użytkownikom po stronie Klienta (poprzez wypełnienia wniosku rejestracji nowego konta B2B, do którego dodane zostanie pole przyznania uprawnień do korzystania z modułu awizacji zwrotów).
 • Dostęp do dokumentów wydania z poziomu panelu klienta.
 • Możliwość rejestracji zwrotu w oparciu o wybrany dokument wydania, rejestracja może dotyczyć:
  • całego dokumentu WZ;
  • całej pozycji z dokumentu WZ;
  • wybranej ilości z danej pozycji na dokumencie WZ (ilość wskazana do zwrotu nie może być większa niż całość pozycji).
 • Obowiązek wskazania podczas rejestracji zwrotu jego przyczyny zgodnie z dostępnym słownikiem.
 • Panel administratora umożliwiający m.in.:
  • akceptację/odrzucenie zgłaszanych przez Klienta zwrotów przed ich wysyłką do siedziby firmy;
  • wygenerowanie etykiety RMA opatrzonej kodem kreskowym oraz możliwość poszukiwania zwrotu po kodzie etykiety RMA;
  • możliwość oceny zwrotu dokonanego przez Klienta oraz wydania dalszych dyspozycji związanych ze zwróconym towarem (np. korekta / wymiana).
 • Możliwość dołączenia do zgłoszenia dodatkowych dokumentów (np. list przewozowy z numerem nadanej przesyłki zwrotu).
 • Automatyzacja wysyłki do Klienta powiadomień e-mail o: statusach zgłoszenia, możliwości wydruku etykiety RMA, decyzji w temacie zgłoszenia.
 • Wewnętrzna wysyłka mailowa statusów dla danego zgłoszenia do użytkowników wskazanych przez Klienta – wysyłka mailingu wewnętrznego zależna będzie od decyzji administratora zwrotów w temacie dalszego postępowania ze zgłoszeniem (np. w przypadku odrzucenia zwrotu poinformowanie handlowca- opiekuna klienta).

Dodatkowe informacje:

Klient po otrzymaniu wiadomości e-mail o akceptacji zwrotu może wydrukować etykietę RMA z panelu klienta. Przejście do panelu klienta będzie możliwe bezpośrednio z otrzymanego maila lub po zalogowaniu do panelu B2B.

Moduł nie zakłada obsługi zamawiania kuriera, Klient będzie więc zobligowany do zamówienia kuriera na własny koszt, może jednak dodać w panelu plik listu przewozowego i/lub sam jego numer.

MODUŁ DOSTAWCA

Moduł umożliwia komunikację z dostawcami, a do jego podstawowych funkcjonalności należą:

pokaż więcej
 • tworzenie zapytań o cenę i warunki dostawy do potencjalnych oferentów
 • tworzenie zamówień do dostawców oraz wysyłka zamówień bezpośrednio z poziomu panelu,
 • zapis utworzonych zamówień,
 • tworzenie zapytań o cenę do dostawców,
 • modyfikacja zamówień w oparciu o zmiany naniesione przez dostawcę a zaakceptowane przez zamawiającego,
 • panel dla oferenta oraz dostawcy do składania ofert / potwierdzania statusu realizacji zamówienia,
 • monitorowanie statusów zamówień,
 • porównywanie otrzymanych ofert.

MODUŁ SERWISOWY

Moduł umożliwiający rejestrację produktu oraz zgłoszenia przez klienta zapotrzebowania na serwis produktu. Możliwe jest wprowadzenie odrębnych procedur dla zgłoszeń w okresie gwarancyjnym oraz zgłoszeń pogwarancyjnych.

pokaż więcej

Przykładowe funkcjonalności:

 • zarządzanie produktami podlegającymi serwisowaniu z poziomu panelu administracyjnego;
 • automatyczne obliczanie terminu końca gwarancji oraz automatycznego przedłużania okresu gwarancji o czas, w którym produkt był serwisowany (o ile jest to naprawa gwarancyjna),
 • możliwość ponownego zgłoszenia tego samego produktu do serwisu oraz przejrzysta historia napraw wykonywanych w ramach jednego produktu,
 • możliwość zintegrowania modułu z kurierem oraz automatyzacji generowania listów i etykiet przewozowych (*opcjonalnie),
 • informowanie mailowe i/lub sms o zmianach statusu zlecenia serwisowego.

MODUŁ OBSŁUGI DOSTAW

Moduł umożliwia elastyczną konfigurację minimum logistycznego transportu indywidualnie dla każdego klienta oraz produktu.

pokaż więcej
Umożliwia stworzenie reguł specjalnych dla ww. oraz zapewnia kalkulację kosztów transportu która może zostać udostępniona klientowi na platformie w trakcie składania zamówienia B2B. Moduł bazuje na regułach transportowych związanych z wagą i kubaturą zamówienia oraz oczekiwanej strukturze pakowania, dzięki czemu w przybliżeniu może określić ilość paczek, palet, wagę ogólną przesyłki i dopasować regułę transportową które te warunki spełniają.

MODUŁ DROPSHIPPING

Moduł umożliwiający przeniesienie całości procesu przygotowania i wysyłki produktów na dostawcę lub dostawców.

pokaż więcej
W ramach modułu planowany jest dedykowany obieg zamówienia, w którym rola platformy sprzedażowej ogranicza się do prezentacji produktu, zebrania zamówienia B2B i przekazania go bezpośrednio do dostawcy odpowiedzialnego za np. konkretną grupę produktów z bazy OMNIcommerce. To dostawca jest odpowiedzialny za kompletację zamówienia i jego wysyłkę.

Omnicommerce to szeroki zakres możliwości dla nowoczesnych firm. Zapewniają je nie tylko standardowe funkcjonalności, ale i rozbudowane moduły dodatkowe, które pozwalają jeszcze lepiej dostosować platformę do potrzeb swojego biznesu. W jaki sposób?

W przypadku B2B ogromne znaczenie ma przede wszystkim sprawna komunikacja. Równie ważne jest efektywne monitorowanie płatności czy przebiegu dostawy, oraz funkcja konfigurowania produktów i ofert handlowych. Dlatego wybierając Omnicommerce, możesz otrzymać pakiet wyjątkowo przydatnych rozszerzeń.

Moduł komunikacyjny pozwoli Ci na wielokanałową komunikację z użytkownikami zarówno podczas składania, jak i realizacji zamówień. Umożliwia też prostą obsługę akcji mailingowych, czyli newslettera. To niezwykle praktyczna funkcja, która przydaje się np. do tworzenia informacji o nowych artykułach czy wysyłki kodów rabatowych.

Monitorowanie płatności i dostawy

Nie bez znaczenia są również moduły monitorowania. W B2B liczy się efektywne pozyskiwanie płatności od klientów, do czego posłuży Ci moduł monitorowania płatności, a także szybki proces realizacji zamówienia, co ułatwia moduł dostawy. W tym pierwszym przypadku wyślesz klientowi powiadomienie o stanie należności za pomocą emaila lub smsa. Oprócz tego możesz tworzyć przypomnienia przed terminem płatności, ponaglenia i podziękowania za opłatę.

To nie wszystko, co oferują moduły dodatkowe platformy Omnicommerce. W ramach naszego systemu skorzystasz także z modułu obsługi programu lojalnościowego, do tworzenia ofert handlowych, awizacji zwrotów, komunikowania się z dostawcami, oraz modułu serwisowego i dropshippingu.

Firmy produkcyjne mogą być zainteresowane funkcjonalnościami modułu zarządzającego Informacjami o produktach. (Product Management Information) Przemyślana i dobrze zaprojektowana automatyzacja przebiegu procesu od kosztorysowania i ofertowania, przez planowanie dostępności surowców i zasobów czy zlecenie produkcyjne, aż po organizację wysyłki i rozliczenie z klientem może przynieść ogromne oszczędności dla przedsiębiorstwa pracującego nawet na niewielką skalę.

Poznaj pełną ofertę gotowych modułów funkcjonalnych lub zleć nam opracowanie unikalnego tylko dla Ciebie.

Zadzwoń
22 888 50 00
Spotkajmy się
ul. L. Kondratowicza 37, Warszawa
© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter